Tlačová grafika

Návrhy tlačovín

Vaše plagáty, billboardy, citylighty a podobné reklamné tlačoviny môžu vyzerať dobre. Tlačoviny nie su mŕtve,
a preto je dôležité aby vyzerali dobre.
Verím, že sa vám tieto návrhy zapáčia natoľko,
že vás privítam pod mojimi krídlami.

Tlačová grafika